Plenair Binnema bij stemming Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EU



Verslag van de vergadering van 29 januari 2019 (2018/2019 nr. 16)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.52 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week een boeiend debat gehad waarin de meer pragmatische houding van "het kan nog steeds, ook via onderhandse gunning" tegenover een meer principiële houding stond over de koers die met marktwerking ingezet is. Onze conclusie was en is dat hierbij het principe van marktwerking vooropstaat en dat degenen die iets anders willen, iets te bewijzen hebben. Die logica zou wat ons betreft andersom moeten zijn. Daarom zullen wij tegen dit pakket stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Binnema. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.