Plenair Ten Hoeve bij stemming moties Ongewijzigd laten verplicht eigen risicoVerslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.07 uur


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik mag beide moties samen nemen, neem ik aan.

De voorzitter:

De motie met letter F is ingetrokken.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Er is nog een motie.

De voorzitter:

U bedoelt de motie met letter G van mevrouw Nooren. Dat is correct. Ga uw gang.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik ben voor een beperkt eigen risico. Zorg kost geld en dat mag ook gemerkt worden. Vandaar dat ik voor de wet heb gestemd en tegen de motie van de heer Van Kesteren zal stemmen.

De motie van mevrouw Nooren is mij sympathiek, maar ik moet zeggen dat ik op dit moment niet zit te wachten op een systeemwijziging. Dat lijkt mij niet opportuun. Ik zal dus toch tegen die motie stemmen. Wat mij van belang lijkt, belangrijker, is dat de ziekenhuiskosten die in rekening worden gebracht bij de patiënten transparanter en vooral ook evenwichtiger worden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.