Plenair Kuiper bij stemming motie debat over een eventueel in te stellen staatscommissie Bezinning parlementair stelselVerslag van de vergadering van 2 februari 2016 (2015/2016 nr. 18)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.52 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie is het debat over de eventuele instelling van een staatscommissie ingegaan in de verwachting dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar het parlementaire bestel en dat daarbij enkele aanwijsbare problemen onder de loep zouden worden genomen. Goed onderzoek begint met gerichte vragen. De motie die nu voorligt, maakt de horizon echter zo breed dat onze fractie weinig verwacht van het werk van een in te stellen staatscommissie. Wij zijn benieuwd hoe het voorstel in de Tweede Kamer wordt ontvangen. In een turbulente tijd hebben wij onze instituties nodig en moet niet alles in ons bestel ter discussie worden gesteld. De Eerste Kamer maakt zich met dit voorstel zelfs kwetsbaar en niet sterk. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen.