Plenair Schnabel bij stemming Wet natuurbeschermingVerslag van de vergadering van 15 december 2015 (2015/2016 nr. 13)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 14.06 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schnabel (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 zal met de grootst mogelijke meerderheid voor deze wet stemmen. Eén lid maakt een uitzondering om een reden die net ook door de heer Koffeman is genoemd. In de Wet natuurbescherming is een regeling opgenomen over het blijven bestaan van vrij bejaagbare soorten; van de plezierjacht dus. Voor dat lid is dit een zo zware overweging dat zij haar steun niet aan dit wetsontwerp kan geven.

De voorzitter:

Ik zie dat verder niemand meer een stemverklaring wenst af te leggen.

Daartoe wordt besloten.