Plenair Hoekstra bij stemming moties Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 24 november 2015 (2015/2016 nr. 9)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.50 uur


De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Wij steunen de logica van de VVD, maar met minder woorden.

De voorzitter:

Zijn er nog andere stemverklaringen? Mijnheer Hoekstra, u had het over de motie met letter R, de motie van het lid Ester? Het was namelijk niet duidelijk of u het had over de motie met letter Q of de motie met letter R.

De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter, ik hoopte natuurlijk van harte dat u mij zou terugroepen en u stelt mij niet teleur. Wij steunen de logica van de VVD-fractie met betrekking tot de motie-Vos. Laat ik dat voor alle duidelijkheid zeggen. Wij vinden de motie van de heer Ester verstandig. Mocht hij de suggestie van de VVD-fractie om de motie aan te houden honoreren, dan ondersteunen we dat. Mocht hij de motie toch in stemming willen brengen, omdat hij zeker weet wat de SER wel en niet doet, dan steunen we hem ook.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Hoekstra. Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval.

De heer De Graaf (D66):

Is de heer Ester bereid om aan te geven wat hij met de motie zal doen na het verzoek van de heer De Grave?

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ester.

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil de motie gewoon in stemming brengen.

De voorzitter:

De motie wordt in stemming gebracht. We stemmen nu eerst over de motie-Vos met letter Q. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.