Plenair Kneppers-Heijnert bij stemming Bevorderen flexibel werkenVerslag van de vergadering van 14 april 2015 (2014/2015 nr. 28)

Status: ongecorrigeerd

Aanvang: 14.35 uur

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD):

Voorzitter. Om flexibel werken mogelijk te maken, hebben de indieners er in wetsvoorstel 32889 voor gekozen om de betreffende wetsartikelen in te voegen in de Wet aanpassing arbeidsduur, waardoor de onduidelijkheden en wetstechnische tekortkomingen van de WAA blijven bestaan en daarmee ook gaan gelden voor het recht op tijd- en plaatsongebonden werken. Daarmee kunnen deze rechten naar de mening van de VVD-fractie een te vergaande werking krijgen. De VVD-fractie stemt daarom tegen deze wet.