Plenair Van Boxtel bij stemming Internationale VeiligheidsstrategieVerslag van de vergadering van 31 maart 2015 (2014/2015 nr. 26)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. De indiener van de motie heeft in het debat met de minister van Buitenlandse Zaken gewisseld hoe de motie precies moet worden gelezen. De minister heeft in dat debat aangegeven met welke interpretatie hij kon leven. Aangezien dat niet is weersproken, gaan wij ervan uit dat we op die grond de motie kunnen steunen.