Plenair Thissen bij stemming moties Wet aanpassing financieel toetsingskaderVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 1.07 uur


De heer Thissen (GroenLinks):

Als je naam bij de ondertekenaars staat, is het passend om toe te lichten waarom we uiteindelijk, na ampele overwegingen in de fractie en nadat we de reactie van de staatssecretaris op deze motie hebben gehoord, besloten hebben om toch tegen deze motie te stemmen.