Plenair Slagter-Roukema bij stemming moties Wet maatschappelijke ondersteuningVerslag van de vergadering van 8 juli 2014 (2013/2014 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 18.04 uur


Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP zal voor de vier moties stemmen. Dat is duidelijk: twee moties zijn door onszelf ingediend. Daarnaast zullen we tegen het wetsvoorstel stemmen, omdat wij, zoals meerdere malen door ons is betoogd, vinden dat het te snel wordt ingevoerd en er te weinig budget is. Maar ik hoef het allemaal niet nog een keer toe te lichten.

De voorzitter:

Dit was alleen de stemverklaring over de moties en nog niet over het wetsvoorstel, maar u hebt uw stemverklaring alvast afgegeven.