Plenair Thissen bij stemming ParticipatiewetVerslag van de vergadering van 1 juli 2014 (2013/2014 nr. 36)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.49 uur


De heer Thissen (GroenLinks):

Voorzitter. Namens GroenLinks zal ik het hebben over beide wetsvoorstellen, namelijk de Invoeringswet Participatiewet en de maatregelen WWB. Wij zullen tegen beide wetsvoorstellen stemmen. Dat is niet zozeer vanwege de bedoeling van de Participatiewet. Wij hadden hartstochtelijk gehoopt dat het één regeling zou worden voor de meest kwetsbare leden van de beroepsbevolking om een voertuig te bieden om naar vermogen meer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Niets is echter minder waar. Enorme bezuinigingen staan dat in de weg. Niet voor niets pleit de nieuwe voorzitter van VNO-NCW voor een ruimer behoud van de sociale werkvoorziening. Ik kreeg bondgenoten uit onverwachte hoek. Een tweede argument is dat we toch hebben gemerkt in het antwoord van de regering dat het wensdenken aan land gekomen is in Den Haag zonder bewijs van het werkgezag. Een van de dingen die wij hier moeten toetsen is de uitvoerbaarheid van de maatregelen die worden voorgesteld. Over die uitvoerbaarheid hebben wij essentiële vragen, vooral over de meest principiële vraag na 25 jaar morrelen aan de sociale zekerheid en uitvoeringsorganisaties: waar haalt u nu het bewijs vandaan dat dit wel gaat werken.

Ik hoor de voorzitter zeggen dat dit een derde termijn is, maar dit is mijn stemverklaring. Veel vragen zijn onbeantwoord gebleven. Wij zullen tegen beide wetsvoorstellen stemmen. Bij de Wet maatregelen bijstand komt er nog bij dat die niet echt getuigt van vertrouwen in de decentralisatie, omdat de staatssecretaris veel te veel op de stoel van de gemeenten gaat zitten. Dat bleek afgelopen vrijdag toen er weer een nieuwe maatregel in de bijstand werd voorgesteld. Het houdt gewoon niet op. De staatssecretaris zou het ook los kunnen laten en de gemeentelijke overheden de verantwoordelijkheid geven en daar vertrouwen in uitspreken.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Thissen. Het was iets meer dan een stemverklaring, maar dat laten we maar even zo.