Plenair Thissen bij stemming Hervorming kindregelingenVerslag van de vergadering van 24 juni 2014 (2013/2014 nr. 35)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


De heer Thissen (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks zal tegen dit wetsvoorstel stemmen, niet omdat zij het terugbrengen van elf naar vier regelingen niet ziet zitten, maar omdat zij zeer tegen de versobering is. Bovendien is tijdens het debat met de minister gebleken dat hij de kindregelingen heel nadrukkelijk in het licht van de arbeidsmarkt plaatst. Hij heeft er een instrument van de arbeidsmarkt van gemaakt. Daar is GroenLinks principieel op tegen, omdat kindregelingen bedoeld zijn om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien, waarvan nu nog steeds in zo'n 400.000 gevallen sprake is. Zij verdienen juist ondersteuning. Wij handhaven onze motie.