Plenair Hoekstra bij stemming Hervorming kindregelingenVerslag van de vergadering van 24 juni 2014 (2013/2014 nr. 35)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.39 uur


De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Voor onze fractie was het een dubbeltje op zijn kant met dit wetsvoorstel. Wat ons niet bevalt, is dat het kabinet minder geld uitgeeft aan de kindregelingen. Wat ons wel bevalt, is dat het aantal regelingen wordt teruggebracht en dat het aantrekkelijker wordt om vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Het kabinet heeft toegezegd om de gezinnen te ontzien die het ergst worden getroffen en heeft daar ook geld voor beschikbaar gesteld. Bovendien zijn onze zorgen over ouders met gehandicapte kinderen weggenomen. Alles afwegende, kunnen wij daarom voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Hebt u nog een opmerking over de motie? U bent nu hier en dadelijk moet u weer die rit maken!

De heer Hoekstra (CDA):

Dank voor uw inlevend vermogen. Wij zullen tegen de motie stemmen, omdat wij deze door de toezegging van het kabinet als overbodig beschouwen.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen?