Plenair Van Boxtel bij stemming Stemming motie Algemene Europese beschouwingenVerslag van de vergadering van 6 mei 2014 (2013/2014 nr. 28)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.52 uur


De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. In de afronding van het debat gaf de minister van Buitenlandse Zaken een vrij strikte uitleg van de motie, namelijk dat hij die alleen gaat inzetten om iets in Europees verband te doen. De bedoeling van de indiener is om ook de Nederlandse inspanning te intensiveren. Na ampel beraad in onze fractie hebben wij gemeend die bedoeling te moeten steunen. Wij zullen de motie dan ook steunen.