Belgische parlementsvoorzitters bezoeken Staten-GeneraalMaandag 30 mei bezochten de voorzitters van het Belgische parlement, Stephanie D’Hose van de Senaat en Éliane Tillieux van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Staten-Generaal.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heetten de voorzitters welkom in het gebouw van de Eerste Kamer. Het was de eerste keer dat beide kamers van het Nederlandse parlement de beide voorzitters van een buitenlands bicameraal parlement (tweekamerstelsel) samen ontvingen.

In zijn welkomstwoord bracht Eerste Kamervoorzitter Bruijn eerdere ontmoetingen tussen de vier voorzitters op internationale conferenties ter sprake. Ook merkte hij op dat de tijdelijke huisvesting van de Kamer ook een Belgisch tintje heeft. Het kunstwerk aan de gevel bij de hoofdingang is namelijk vervaardigd door Kasper Bosmans, een Belgische kunstenaar. Hierna gaf hij het woord aan de Belgische Senaatsvoorzitter, waarna ook de Voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers enkele woorden sprak.

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp verwees vervolgens in haar afsluitende woorden naar de gezamenlijke uitdaging die beide landen hebben, namelijk de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over zorg, onderwijs, arbeid, ondernemerschap en veiligheid. Dit om onnodige belemmeringen en formaliteiten voor inwoners te voorkomen.

Ook ging Bergkamp in op de gezamenlijke belangen, die op politiek, cultureel, sociaal en economisch vlak zeer nauw met elkaar verweven zijn.

Na de bijeenkomst kregen de gasten een rondleiding door het gebouw van de Eerste Kamer. Tijdens de lunch die hierop volgde, bracht Bruijn in herinnering dat deze ontmoeting met vier voorzitters mogelijk is gemaakt door het verzoek in de 19e eeuw van de Belgische adel om een tweede parlementskamer op te richten. Dit werd de Eerste Kamer. België en Nederland waren toen nog één land.

Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan de Tweede Kamer, alwaar na een bezichtiging van de plenaire zaal een gesprek plaatsvond met leden van de contactgroep België van de Tweede Kamer en met leden van de Eerste Kamer.


Deel dit item: