Verenigde Vergadering Staten-Generaal (Programma)Op dinsdag 15 september 2020 - de derde dinsdag van september - presenteert de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor 2021. Koning Willem-Alexander doet dat namens de regering door het uitspreken van de zogenoemde troonrede.

In de Verenigde Vergadering onder voorzitterschap van de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn komen de leden van de Tweede Kamer en de leden van de Eerste Kamer, en andere genodigden, gezamenlijk bijeen. Vanwege de coronamaatregelen - met name de anderhalvemeterafstandsregel - is het aantal genodigden dit jaar sterk beperkt, tot ongeveer 270. In de Ridderzaal zijn doorgaans bijna duizend mensen aanwezig op Prinsjesdag.

Dit jaar vindt de Verenigde Vergadering vanwege de coronamaatregelen plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De maatregelen houden onder meer in dat de stoelen op anderhalve meter afstand worden geplaatst, dat meerdere ingangen worden gebruikt, dat de gasten zich niet vrijelijk door de kerk mogen bewegen en dat voor het busvervoer van het Binnenhof naar de Grote Kerk vanuit de Staten-Generaal mondkapjes verstrekt worden.

Ook het militair ceremonieel is dit jaar sterk verminderd. Ongeveer 50 militairen zijn namens de Krijgsmacht aanwezig; in andere jaren zo'n 2500. De traditionele groet van het vaandel van de vaandelwacht Korps Mariniers aan Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin voor de ingang van de Grote Kerk vindt gewoon plaats. De Marinierskapel van de Koninklijke Marine speelt onder meer het Wilhemus. Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, het Garderegiment Grenadiers en Jagers en militairen van de Koninklijke Luchtmacht staan opgesteld als ere-afzetting.

In de Verenigde Vergadering in de Grote Kerk zijn naast de Kamerleden ook de gevolmachtigde ministers van de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten aanwezig. Verder zullen onder meer aanwezig zijn de vicepresident van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman, evenals de burgemeester van Den Haag en de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Namens het kabinet zijn alleen de ministers aanwezig. Schrijvende pers is ook, beperkt, in de Grote Kerk aanwezig.

Zoals elk jaar op Prinsjesdag zullen ook burgers worden uitgenodigd die op de wachtlijst staan voor Prinsjesdag. Dit jaar zijn dat er vanwege de beperkte ruimte tien. De traditionele afvaardiging van burgers uit de twaalf provincies kan dit jaar als gevolg van de beperkingen niet doorgaan.

De Verenigde Vergadering begint om 13.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering opent de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend."

De leden van de commissie van in- en uitgeleide begeleiden de Koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek vanuit de Grote Kerk. De commissie bestaat uit leden van de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is Voorzitter van de commissie. De samenstelling wisselt ieder jaar.

Later op de dag, om 15.00 uur, biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het bekende koffertje aan. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting. In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De Miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de Miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.

Programma voor de zitting van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

12.45 uur:

De leden van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal nemen plaats in de Grote Kerk

12.55 uur:

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering begeeft zich naar het Voorzitterspodium.

13.00 uur:

De Voorzitter opent de vergadering. Hij benoemt vervolgens de commissie van in- en uitgeleide, die het Staatshoofd in de Grote Kerk zal verwelkomen en begeleiden. Daarna doet de Voorzitter enige mededelingen. Aansluitend hierop voegen de ministers en de vicepresident van de Raad van State zich bij de Verenigde Vergadering.

13.15 uur:

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveren bij de Grote Kerk, vergezeld door Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Zij worden ontvangen en naar hun plaatsen begeleid door leden van de commissie van in- en uitgeleide. Een plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer gaat het gezelschap voor.

Bij de binnenkomst van de Koning brengt het koperkwintet van het Residentie Orkest Il Discorso della Corona van de componist Jurriaan Andriessen ten gehore.

Koning Willem-Alexander geeft in de zogenoemde troonrede een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid.

Nadat Koning Willem-Alexander de troonrede heeft uitgesproken, begeeft hij zich samen met de leden van het Koninklijk Huis naar uitgang van de Grote Kerk. Zij worden voorgegaan door de commissie van in- en uitgeleide. Op dat moment wordt in het kader van 75 jaar Vrijheid een speciaal voor deze gelegenheid bewerkt stuk van de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Joodse componist Leo Smit ten gehore gebracht.

De Voorzitter ontheft de commissie van in- en uitgeleide van haar taak en sluit vervolgens de vergadering.


Deel dit item: