Verenigde Vergadering verplaatst naar Grote KerkDe Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag zal dit jaar niet in de gebruikelijke omvang plaatsvinden. Het aantal aanwezigen wordt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus sterk gereduceerd. De leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer komen op dinsdag 15 september 2020 bovendien op een andere locatie in Den Haag bijeen: in de Grote of Sint-Jacobskerk, waar de Koning namens de regering de Troonrede zal uitspreken. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, hebben hiertoe besloten. Zij hebben de leden van beide Kamers en andere betrokkenen hierover vandaag geïnformeerd. In tegenstelling tot de Ridderzaal biedt de Grote Kerk voldoende ruimte voor de 75 Eerste Kamerleden en 150 Tweede Kamerleden en leden van het kabinet om aanwezig te zijn, met inachtneming van de huidige richtlijn om anderhalve meter afstand te houden. Het is voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet in de Ridderzaal plaatsvindt.

Het besluit wordt de komende tijd in overleg met alle betrokkenen nader uitgewerkt. Daarbij worden ook alle opties voor een verdere afschaling open gehouden, mochten de ontwikkelingen rond het coronavirus daar aanleiding toe geven. Op Prinsjesdag presenteert de regering de plannen voor het volgende jaar.

Momenteel zijn bijeenkomsten met meer dan dertig personen - en vanaf 1 juli met meer dan honderd personen - niet toegestaan. De in de Grondwet verankerde Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal valt formeel buiten deze maatregelen. Desalniettemin willen de Staten-Generaal zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen conformeren. Enerzijds gebeurt dat vanuit de eigen verantwoordelijkheid om besmetting met het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken en anderzijds omdat het kabinet evenementen tot september 2020 verboden heeft.

In ieder geval alle 225 leden van de beide Kamers en leden van de regering hebben recht om bij een Verenigde Vergadering aanwezig te zijn. Dit vloeit voort uit de Grondwet en het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering. De Kamervoorzitters hebben daarom gekozen voor een mogelijke aanwezigheid van meer dan honderd personen, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Dit kan niet gerealiseerd worden in de Ridderzaal, maar wel in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag.


Deel dit item: