Prokkelaars lopen stage bij Eerste en Tweede KamerIn totaal 31 mensen met een beperking hebben donderdag in het kader van de 7e Nationale Prokkelstagedag stage gelopen in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. In de ochtend werden de zogenoemde 'Prokkelaars' ontvangen door Ockje Tellegen, Ondervoorzitter van de Tweede Kamer. De deelnemers kregen aan het eind van de dag een certificaat van hun stage uitgereikt.

De stage strekte zich uit tot uiteenlopende werkzaamheden in het parlement, zoals een kijkje in de keuken bij een fractie, de Dienst Verslaglegging en Redactie en de bodedienst.

Een Prokkelstage is een stage voor een dag voor iemand met een beperking. Het idee van prokkelen is enkele jaren geleden ontstaan. Het is een laagdrempelige manier om ondernemers en organisaties, en mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, kennis met elkaar te laten maken.

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Veel mensen met een beperking willen graag in een regulier bedrijf werken. De Prokkelstage geeft hen die kans. Het kan worden ingezet als arbeidsmarkt oriëntatie of voorbereiding van stage en/of werk, maar ook om iemands wens te vervullen. Anderzijds weten bedrijven en organisaties niet altijd wat mensen met een beperking zouden kunnen doen binnen hun bedrijf. De Prokkelstage kan door hen worden gebruikt om de mogelijkheden te verkennen.

Donderdag 6 juni 2019 was dit jaar Nationale Prokkelstagedag. De dag is onderdeel van de Prokkelweek, die van 3 tot 8 juni loopt. Meer informatie over prokkelen op www.prokkel.nl.


Deel dit item: