Verenigde Vergadering Staten-Generaal PrinsjesdagOp dinsdag 18 september 2018 - de derde dinsdag van september - presenteert de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor 2019. In de Verenigde Vergadering onder Voorzitterschap van de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol komen de 150 leden van de Tweede Kamer en de 75 leden van de Eerste Kamer gezamenlijk bijeen. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de Troonrede uit.

Naast de Kamerleden zijn in Ridderzaal ook de leden van de Rijksministerraad, de Raad van State, vertegenwoordigers van het corps diplomatique en andere genodigden aanwezig. Ook zijn er journalisten om verslag te doen en burgers, bijvoorbeeld vanuit alle provincies. De Verenigde Vergadering begint om 13.00 uur en wordt live uitgezonden door de NPO.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering opent de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend."

De leden van de commissie van in- en uitgeleide begeleiden de Koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek vanuit de Ridderzaal. De commissie bestaat uit leden van de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib is Voorzitter van de commissie. De samenstelling wisselt ieder jaar.

Later op de dag, om 15.00 uur, biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het bekende koffertje aan. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting. In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De Miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de Miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.

Programma voor de zitting van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

12.45

De leden van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal verzamelen zich in de Ridderzaal

12.50

Bij het belsignaal gaan de leden van de Eerste en Tweede Kamer naar hun plaatsen.

12.55

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering begeeft zich naar het Voorzitterspodium.

13.00

De Voorzitter opent de vergadering. Zij benoemt vervolgens de commissie van in- en uitgeleide, die het Staatshoofd in de Ridderzaal zal verwelkomen en begeleiden. Daarna doet de Voorziter enige mededelingen. Aansluitend hierop voegen de ministers, de staatssecretarissen en de leden van de Raad van State zich bij de Verenigde Vergadering.

Eveneens om 13.00 vertrekken Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin vanaf Paleis Noordeinde. Zij worden vergezeld door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden.

Samenstelling Koninklijke stoet

13.15

Z.M. de Koning en H.M. de Koningin arriveren bij de Ridderzaal. Zij worden ontvangen en naar hun plaatsen begeleid door leden van de commissie van in- en uitgeleide. Een plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer gaat het gezelschap voor.

Bij de binnenkomst van de Koning brengt het koperkwintet van het Residentie Orkest Il Discorso della Corona van de componist Jurriaan Andriessen ten gehore.

Z.M. de Koning geeft een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid.

Nadat Z.M. de Koning de troonrede heeft uitgesproken, begeeft hij zich samen met de leden van het Koninklijk Huis naar de Koninginnekamer. Zij worden voorgegaan door de commissie van in- en uitgeleide.

Bij vertrek van de Koning brengt het ensemble van het Residentie Orkest de Hymne voor de Staten-Generaal van de componist Johan de Meij ten gehore.

Z.M. de Koning en H.M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis vertrekken naar Paleis Noordeinde.

De Voorzitter ontheft de commissie van in- en uitgeleide van haar taak en sluit vervolgens de vergadering.

Vanaf het moment waarop Z.M. de Koning Paleis Noordeinde heeft verlaten tot het moment waarop hij daar is teruggekeerd, worden saluutschoten vanaf het Malieveld afgevuurd.


Deel dit item: