Secretaris-Generaal NAVO bezoekt Staten-GeneraalOp donderdag 19 april 2018 hebben de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en de Voorzitter van Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, de Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, ontvangen in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer.

Stoltenberg is sinds 2014 Secretaris-Generaal van de NAVO, een post die eerder onder meer werd bekleed door de Nederlander Jaap de Hoop Scheffer. De Secretaris-Generaal is de voorzitter van de Noord-Atlantische Raad, het hoogste bestuursorgaan van het militaire bondgenootschap, en vervult ook de rol van hoogste algemeen vertegenwoordiger van de organisatie. Voor 2014 vervulde Jens Stoltenberg ruim acht jaar lang de positie van minister-president van Noorwegen.

Tijdens het onderhoud met de beide Kamervoorzitters werd onder meer gesproken over de aanstaande NAVO Top van 11 en 12 juli in Brussel. Ook kwam de relatie met Rusland aan bod, mede in het licht van recente ontwikkelingen zoals de gebeurtenissen in Syrië. De Secretaris-Generaal benadrukte het voortdurende belang van dialoog met Rusland. Voorts is gesproken over de rol die Turkije speelt binnen de NAVO. De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak hierbij onder meer haar zorgen uit over het besluit van de Turkse regering om Russische wapensystemen aan te schaffen. Stoltenberg benadrukte op zijn beurt de belangrijke geostrategische positie van Turkije en de grote waarde die hij hecht aan het NAVO-lidmaatschap van Turkije en de eenheid binnen het bondgenootschap. Stoltenberg onderstreepte daarnaast de belangrijke rol van de nationale parlementen bij het verkrijgen van draagvlak voor de samenwerking binnen de alliantie.

Na afloop van het gesprek met de Kamervoorzitters had Jens Stoltenberg een gedachtewisseling met leden uit beide Kamers van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, onder leiding van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66), voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Vanuit de Eerste Kamer waren senator Lokin-Sassen (CDA) en senator Schaper (D66) aanwezig. Tijdens deze uitwisseling werden diverse onderwerpen ter tafel gebracht, zoals de defensie-uitgaven in het kader van de NAVO-doelstelling van 2% van het BBP, de militaire missies van de NAVO en het uitbreidingsbeleid van de organisatie.


Deel dit item: