Verenigde Vergadering Prinsjesdag 2017De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hielden dinsdag 19 september 2017 hun traditionele Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak zoals gebruikelijk namens de regering de Troonrede uit waarin plannen voor 2018 worden ontvouwd. De Koning stond aan het begin van de Troonrede stil bij de natuurramp die Sint Maarten, Saab en Sint Eustatius als gevolg van de orkaan Irma heeft getroffen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol is Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Zij opende de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend." Daarna stelde zij een commissie van in- en uitgeleide in van zes leden die Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis bij binnenkomst ontving. Die commissie stond onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib en bestond verder uit de Eerste Kamerleden Menno Knip (VVD), Greetje de Vries-Leggedoor (CDA) en de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Joel Voordewind (ChristenUnie) en Raymond Knops (CDA).

Naast de Kamerleden zaten ook de leden van de Rijksministerraad, de Raad van State, het corps diplomatique en andere genodigden in de Ridderzaal. Verder waren er plaatsen voor de pers en voor burgers, bijvoorbeeld vanuit alle provincies.

Tijdens de Verenigde Vergadering werd muziek ten gehore gebracht door musici van het Residentie Orkest. Bij de binnenkomst van de Koning werd 'Il discorso della Corona'  van de componist Jurriaan Andriessen gespeeld. Ook werden delen uit de Dardanus Suite van de componist Rameau uitgevoerd. En bij het vertrek van de Koning werd ten slotte de door Johan de Meij gecomponeerde 'Hymne voor de Staten-Generaal' ten gehore gebracht.


Deel dit item: