President Abbas bezoekt Staten-GeneraalEerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg hebben donderdag 29 oktober in het gebouw van de Eerste Kamer namens de Staten-Generaal een Palestijnse delegatie onder leiding van President Mahmoud Abbas ontvangen. Daarbij waren onder andere ook de Minister van Buitenlandse Zaken de heer Malki en de Secretaris Generaal van het uitvoerende comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie de heer Erakat aanwezig.

Grotere versie foto

Tijdens het gesprek onderstreepte President Abbas de noodzaak van een spoedige vredessluiting tussen Israël en de Palestijnse Gebieden, onder andere vanwege de  toenemende problematiek die zich in de regio (Syrië, Irak). Volgens de President is niemand gebaat bij een vacuüm in het vredesproces. President Abbas veroordeelde in zijn toespraak alle vormen van geweld. Over de rol van de Europese Unie in het Midden Oosten vredesproces zei hij dat de EU een partner is die zij graag betrekken.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol benadrukte in haar toespraak het belang van een modus vivendi tussen de Palestijnse Gebieden en Israël. Zij hoopt dat de contacten die tijdens het bezoek aan Nederland worden gemaakt, zullen bijdragen aan het versterken van de Palestijnse economie en maatschappij. Broekers-Knol: "We fully realise that for you, the resistance and struggle, and the road to dignity and freedom, keep requiring your unrelenting efforts, vigilance and courageous stance."

Van Miltenburg sloot zich bij de woorden van Broekers-Knol aan en zei in haar toespraak dat economische en sociale welvaart sterk afhankelijk is van een politiek veilige en stabiele omgeving. Van Miltenburg: "Therefore progress is urgently needed in the Middle East Peace Process, as the recent eruption of violence has showed again. This will need hard work and dedication."

Na afloop van het onderhoud met de beide Kamervoorzitters voerde de President een gesprek met leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerkingvan de Eerste Kamer en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.