Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal heeft op donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2015 deelgenomen aan de interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie in Riga, Letland. De Nederlandse delegatie bestond uit de Tweede Kamerleden Eijsink (delegatieleider), Vuijk en Van Bommel en Eerste Kamerlid Van Kappen.

Tijdens het plenaire deel van de conferentie werd een drietal thema's besproken

  • het Nabuurschapsbeleid van de Europese Unie;
  • de samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO op het gebied van veiligheid;
  • en de prioriteiten van het gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU.

Bij de bespreking van het laatste thema gaf de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, mevrouw Mogherini, een uitleg van haar beleid en haar plannen op dit gebied.

EU-Battlegroups

Naast de bespreking van deze drie thema's vonden ook vier workshops plaats. Eén van deze workshops had als onderwerp de EU-Battlegroups, waarbij senator Van Kappen een inleiding verzorgde. De Nederlandse delegatie heeft tijdens eerdere interparlementaire bijeenkomsten herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit onderwerp, waaruit onder meer deze workshop is voortgevloeid. Senator Van Kappen deed in zijn bijdrage aan de workshop suggesties hoe binnen de bestaande kaders tot inzet van EU-Battlegroups te komen. Hij noemde in het bijzonder het beter afstemmen van besluitvormingsprocedures door nationale parlementen. Ook suggereerde hij meer flexibiliteit in het Battlegroupconcept aan te brengen door meerdere eenheden met vergelijkbare capaciteiten stand-by te hebben staan volgens een modulair concept, zodat inzet flexibeler kan geschieden. Ook noemde hij de mogelijkheid om een 'start-up fund' te creëren, zodat de financiële drempel voor deelname voor lidstaten lager wordt.


Deel dit item: