Basisschoolleerlingen kruisen degens in finaledebat Derde KamerLeerlingen van drie basisscholen hebben vrijdag in de Eerste Kamer het jaarlijkse finaledebat gehouden van de Derde Kamer, een interactief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, opgezet door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het debat stond onder leiding van Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer; de basisschoolleerlingen werden onder meer bijgestaan door het Eerste Kamerlid Niko Koffeman (PvdD) en de Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD), Michiel van Nispen (SP) en Roelof Bisschop (SGP), en ambtelijke medewerkers van het parlement.

Aan het finaledebat deden leerlingen mee van groep 8a van de Rotterdamse Schoolvereniging uit Rotterdam, groep 8 van de Jan Ligthart/Prangelaarschool uit Woudenberg en groep 7/8 van de School met de Bijbel uit Streefkerk. De leerlingen van de scholen werden over drie fracties verdeeld om te debatteren over drie stellingen:

  • 'Kinderen zijn verplicht twee uur per week aan vrijwilligerswerk te besteden' (blauwe fractie)
  • 'Zwarte Piet moet zwart blijven' (groene fractie)
  • 'Zelf vuurwerk afsteken wordt verboden' (roze fractie)

De groene fractie werd de uiteindelijke winnaar en kreeg 31 van de 77 stemmen.

Basisscholen konden zich plaatsen voor het finale debat in de Eerste Kamer door in de week van Prinsjesdag het lesprogramma van de Derde Kamer te behandelen. Ze dienden vervolgens een, bij voorkeur zelfbedachte, stelling naar de Derde Kamer te sturen, voorzien van argumenten en een kort verslag van het slotdebat op school. Dat kon in de vorm van een verhaal, fotoreportage of video.


Deel dit item: