Kamervoorzitters op bezoek in Caribisch deel van het KoninkrijkDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, hebben van 19 tot 26 oktober 2014 een officieel kennismakingsbezoek gebracht aan de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de eilanden van Caribisch Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bezoek vond plaats op initiatief van de Voorzitter van de Staten van Curaçao, Mike Franco. Het was de eerste keer in de geschiedenis van het Koninkrijk dat de beide Voorzitters van de Kamers van de Staten-Generaal gezamenlijk een bezoek brachten aan het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Voor mevrouw Broekers-Knol en mevrouw Van Miltenburg was het ook de eerste kennismaking ter plaatse met de zes eilanden.

Bovenwindse eilanden

De reis van de Kamervoorzitters begon op Saba waar de Voorzitters ontmoetingen hadden met Gezaghebber Jonathan Johnson, gedeputeerden en leden van de eilandsraad. Tijdens een rondrit over het eiland bezochten zij het bestuursgebouw in The Bottom, de haven en het landbouwproject Organophonics. De bezoeken aan Saba en Sint Eustatius, als ook het latere bezoek aan Bonaire, werd begeleid door de Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella.

Op Sint Eustatius werden de Voorzitters ontvangen door Gezaghebber Gerald Berkel en hadden zij ook ontmoetingen met leden van het bestuurscollege en de eilandsraad, als ook met maatschappelijke organisaties op het gebied van onder meer jeugdzorg, psychiatrie en ouderenzorg. Tijdens een rondrit werd kennisgemaakt met de olieterminal van het Amerikaanse bedrijf NuStar en voorzieningen voor het duiktoerisme. De delegatie maakte kennis met het onderwijs op Sint. Eustatius door een bezoek aan de nieuwe Gouverneur De Graaffschool. In het historische centrum zagen de Voorzitters een aantal bijzondere monumenten.

Op Sint Maarten hadden de Voorzitters gesprekken met Gouverneur Eugene Holiday en met de voltallige Ministerraad onder leiding van demissionair Minister-president Sarah Wescot-Williams die na de recentelijk gehouden verkiezingen is gekozen tot Voorzitter van de Staten. Zij vervult thans dus twee functies en ontving de Voorzitters ook als Statenvoorzitter met een vertegenwoordiging uit de Staten van Sint Maarten. Op Sint Maarten werd ook het historische Courthouse bezocht, waar de delegatie werd geïnformeerd over de rechtspleging in het land.

Curaçao

Na het bezoek aan de bovenwindse eilanden reisde de delegatie naar Curaçao. In Willemstad vonden ontmoetingen plaats met Statenvoorzitter Mike Franco en enige Statenleden, met Gouverneur Lucille George-Wout en de Ministerraad die, bij afwezigheid van Premier Ivar Asjes wegens verblijf in het buitenland, werd voorgezeten door Vicepremier Etienne van der Horst. De delegatie bracht in Willemstad een bezoek aan de oudste in gebruik zijnde Synagoge van het westelijk halfrond. De Vertegenwoordiger van Nederland in de drie landen, Gerard van de Wulp, ontving de delegatie in zijn ambtswoning. Bij deze ontvangst waren vele vertegenwoordigers van instellingen en maatschappelijke organisaties aanwezig, onder wie de President van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie, Evert Jan van der Poel, en Procureur-generaal Guus Schram. Tijdens een rondrit op het eiland werd een bezoek gebracht aan het wooncomplex Banda Bou en de grote Willibrorduskerk.

Bonaire

Met een boot van de Kustwacht reisde de delegatie van Curaçao naar Bonaire. Vanaf de marinebasis Pareira voer de cutter van de Kustwacht naar Kralendijk. Tijdens de vaart werden de Kamervoorzitters door de directeur van de Kustwacht, Hans Lodder en zijn medewerkers uitvoerig geïnformeerd over bestuurlijke organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de Kustwacht in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in het bijzonder ook de taken op het terrein van de rechtshandhaving. Op Bonaire werd de delegatie ontvangen door Gezaghebber Edison Rijna. De Voorzitters spraken met gedeputeerden, leden van de eilandsraad en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Zij brachten daarnaast werkbezoeken aan het Ziekenhuis Mariadal en het jongerenontwikkelingscentrum Jong Bonaire.

Aruba

Tenslotte brachten de Voorzitters een bezoek aan Aruba. Daar werden zij ontvangen door Gouverneur Fredis Refunjol, Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp en vertegenwoordigers van de drie fracties in de Staten van Aruba, als ook door Minister-president Mike Eman. Na een wandeltocht langs gerestaureerde en gerenoveerde monumenten in Oranjestad, maakten de Voorzitters een rondtocht over het eiland en bezochten zij kunstproject Ateliers '89, het natuurpark Arikok, alsmede de toeristische complexen aan de kust.

Cohesie binnen het Koninkrijk

Tijdens de vele gesprekken kwamen onder meer aan de orde: de economische, financiële en sociale situatie op de eilanden, vraagstukken in de zorg en de rechtshandhaving en de verhoudingen binnen het Koninkrijk. De Voorzitters werden overal zeer hartelijk en gastvrij ontvangen en de gesprekken kenmerkten zich door grote openheid. De Voorzitters onderstreepten het grote belang van cohesie binnen het Koninkrijk, de unieke kansen die er vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland over en weer liggen naar Europa en Zuid-Amerika en het belang van goede parlementaire betrekkingen, naast de samenwerking op regerings- en bestuurlijk niveau. De Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer werden begeleid door de Griffiers en een drietal stafmedewerkers. Het bezoek kreeg veel aandacht in de kranten en nieuwsuitzendingen op de eilanden.


Deel dit item: