President Duitse Bondsraad bezoekt Staten-GeneraalDe President van de Duitse Bondsraad, Stephan Weil, heeft maandag 14 april een bezoek gebracht aan de Staten-Generaal. De heer Weil werd door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer.

In het gesprek met de Kamervoorzitters werden de goede bilaterale verhoudingen tussen Nederland en Duitsland onderstreept. Zo werd aangehaald dat Nederland vorige week partnerland was bij de Hannover Messe, één van de grootste industriebeurzen ter wereld.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol gaf aan dat Nederland en Duitsland elkaar niet alleen op persoonlijk en het zakelijk vlak gemakkelijk vinden, maar ook op institutioneel niveau met elkaar vertrouwd zijn. Broekers-Knol: "Onze economieën zijn sterk met elkaar verweven, onze visies op de toekomst van de Europese Unie lopen veelal parallel en wij zien ons gesteld voor dezelfde mondiale uitdagingen."

Tijdens het gesprek onderstreepten de parlementsvoorzitters het belang van een goede balans tussen de zaken die op Europees niveau in het belang van alle lidstaten worden behartigd, en de zaken die het beste op nationaal niveau behartigd kunnen worden. Voorzitter Broekers-Knol stelde het evenwicht dat de Duitse Bondsdag heeft gevonden tussen centraal bestuur op federaal niveau en decentraal bestuur op het niveau van de deelstaten ten voorbeeld aan de Europese Unie, waarbij zij aantekende dat de toegenomen betrokkenheid van de nationale parlementen bij de Europese besluitvorming een stap voorwaarts is op weg naar een beter evenwicht binnen de EU. Weil prees de wijze waarop Nederland het subsidiariteitsbeginsel een nieuwe impuls heeft gegeven.

Bondsraadpresident Weil noemde de verhouding tussen Duitsland en Nederland zeer ontspannen. Hij zei dat Nederland door een excellent optreden tijdens de Hannover Messe veel sympathie heeft geoogst, als ook waardering voor de technologische vooruitgang die in dit land gestalte krijgt. Het goede nabuurschap tussen beide landen komt in de grensstreek tussen Niedersaksen en de oostelijke provincies onder meer tot uitdrukking in de gezamenlijke Interregprogramma’s.

Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg ging in haar slottoespraak onder meer in op de infrastructurele verbindingen tussen Nederland en Duitsland: “Veel gaat goed, maar de verbindingen over weg, spoor en water laten nog te wensen over. Daar is een wereld te winnen.” Daarmee sloot zij aan op de aantredingsrede van Weil, waarin hij stelde dat “wij niet kunnen doorgaan roofbouw te plegen op onze infrastructuur”, en sprak de hoop uit dat hij zich daar sterk voor zou maken.

De Duitse Bondsraad bestaat uit leden van de regeringen van de zestien deelstaten van Duitsland. Via dit orgaan nemen de deelstaten deel aan het wetgevingsproces. De Bondsraad telt 69 leden; iedere deelstaat heeft minimaal drie en maximaal zes stemmen. De heer Weil, oud-burgemeester van Hannover, is Minister-President van de deelstaat Nedersaksen.

Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadpresident een bezoek brengt aan Nederland. De heer Weil werd maandag in Den Haag ook ontvangen door de Koning en door de Minister-president en sprak verder onder meer met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.


Deel dit item: