President Burundi dankt voor hulp van NederlandDe President van Burundi, Pierre Nkurunziza, heeft op 31 maart 2014 een bezoek gebracht aan de Staten-Generaal. In het gebouw van de Eerste kamer werd hij ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Daarbij waren ook aanwezig de Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Buitenlandse zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Hans Franken (CDA), en de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer, Raymond de Roon (PVV). In het gezelschap van de President bevond zich onder meer de minister van Buitenlandse zaken van Burundi, Laurent Kavakure.

Pierre Nkurunziza is President van Burundi sinds 2005. In 2010 werd hij voor een tweede termijn gekozen. In haar welkomsttoespraak maakte Ankie Broekers gewag van de vooruitgang die Burundi de afgelopen jaren op economisch gebied heeft geboekt. Zij onderstreepte dat in de samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Burundi de focus zich richt op de terreinen veiligheid en justitie, voedselveiligheid en zorg rond seksualiteit en voortplanting. Zij noemde ook de belangrijke bijdrage van Burundi aan internationale vredesmissies in Somalië, Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek. Ook stond zij stil bij de slachtoffers van de natuurramp door overvloedige regen die Burundi in februari van dit jaar heeft getroffen.

President Nkurunziza ging in op de moeilijkheden die zijn land heeft ondervonden sinds de onafhankelijkheid in 1962. De bloedige burgeroorlog in de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft veel mensenlevens gekost en veel mensen op de vlucht gedreven. De laatste jaren is Burundi in een meer stabiele fase gekomen. De President dankte Nederland voor de rol die het gespeeld heeft in het vredesproces in Burundi. Ook dankte hij voor de structurele steun die Nederland de afgelopen jaren heeft geboden. In het gesprek werd onder meer ingegaan op de ontwikkeling van het onderwijs en de gezondheidszorg in Burundi. Van de kant van de Nederlandse parlementariërs werd benadrukt dat de strijd tegen de corruptie een belangrijk aandachtspunt blijft en werd zorg geuit over berichten dat er toegenomen belemmeringen zijn voor de persvrijheid. De Voorzitter van de Tweede Kamer prees in haar slotwoord de grote verantwoordelijkheid die Burundi neemt voor de ontwikkeling van de East African Community en de vrede en veiligheid in deze regio.


Deel dit item: