Staten-Generaal ontvingen Parlementsvoorzitter KroatiëOp 10 en 11 maart heeft de Voorzitter van Hrvatski Sabor, het parlement van de Republiek Kroatië, Josip Leko, een officieel bezoek gebracht aan de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, ontvingen de heer Leko op 10 maart in het gebouw van de Eerste Kamer. Eerder die dag was er een ontmoeting met minister-president Rutte. Van de Kroatische delegatie maakten verder onder meer deel uit de parlementsleden Daniel Mondekar, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, Jasen Mesić, ondervoorzitter van de commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, tevens oud-minister van Cultuur, en Josip Salapić, alsmede de secretaris-generaal van het Kroatische parlement, Slaven Hojski. De delegatie werd begeleid door de ambassadeur van Kroatië in Nederland Vesela Mrden Korać.

In haar welkomsttoespraak onderstreepte Voorzitter Broekers-Knol de intensieve dialoog die in de aanloop naar het lidmaatschap van Kroatië van de Europese Unie ook op parlementaire niveau tussen Kroatië en Nederland heeft plaatsgevonden. “Throughout the whole process, the Dutch were critical but have always strived to maintain a strict and fair approach. We have always greatly appreciated your openness and your willingness to take on suggestions. And we are so very pleased that the intensive dialogue has lead us to what we are now: fellow EU members and partners”, aldus Broekers-Knol.

De heer Leko dankte Nederland voor de steun die was verleend op de weg naar het lidmaatschap van Kroatië naar het lidmaatschap van de EU. Hij benadrukte dat Kroatië de waarden van democratie en rechtsstaat die in de Europese Unie gedeeld worden, volledig in haar eigen politieke systeem heeft opgenomen en deze in Europa, in het bijzonder ook Zuid-Oost Europa, ten volle uitdraagt. Voorzitter Leko onderstreepte ook de belangrijke economische betrekkingen tussen Kroatië en Nederland. Het Nederlandse bedrijfsleven is een grote investeerder in Kroatië. In de Tweede KamerKamer kregen de gasten een diner aangeboden van voorzitter Van Miltenburg.

Op 11 maart ontvingen de commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer de Kroatische delegatie. Er is gesproken over de recente toetreding van Kroatië tot de EU en de uitdagingen waar een nieuwe lidstaat voor staat. Voorts kwamen de verhouding tussen de regering, het nationale en het Europese Parlement aan de orde. Er werd onder andere van gedachten gewisseld over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, het werkprogramma van de Europese Commissie en de implementatie van het Europees semester in de procedures van nationale parlementen. Kroatië wil als relatief nieuw EU-lid leren van Nederlandse ervaringen. Ook het EU buitenlandbeleid en de Kroatische regio zijn kort aangestipt. Deze bijeenkomst bevestigde opnieuw de goede relatie tussen beide landen. Na afloop woonde de Kroatische delegatie de opening bij van de plenaire vergadering van de Eerste Kamer, die die dag debatteerde over de democratische rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Leko werd daarbij welkom geheten door Kamervoorzitter Broekers-Knol. Vervolgens sprak de delegatie in de Tweede Kamer met leden van de commissie Europese Zaken en werd zij in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer verwelkomd door Voorzitter Van Miltenburg. De delegatie bracht verder onder meer een bezoek aan Amsterdam en Aalsmeer.


Deel dit item: