Boek over 550 jaar Staten-Generaal aangeboden aan Voorzitter Verenigde VergaderingDe Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, tevens Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol, heeft donderdag het eerste exemplaar in ontvangst genomen van het boek “De Staten-Generaal 1464-2014. Vijfeneenhalve eeuw geschiedenis van het parlement.” Het boek van de historicus Arnout van Cruyningen beschrijft de ontwikkeling van de Staten-Generaal vanaf de gewestelijke standenvergadering op 9 januari 1464 in Brugge. Die bijeenkomst, vandaag precies 550 jaar geleden, wordt beschouwd als de eerste vergadering van de Algemene (‘Generale’) Staten, oftewel de Staten-Generaal.

Het initiatief voor de eerste bijeenkomst ging uit van enkele Hollandse steden. Zij waren ongerust over de plannen van hertog Filips de Goede voor een kruistocht tegen de Ottomanen, de regeling van het landsbestuur tijdens diens afwezigheid en in relatie daarmee de slechte verhouding tussen de hertog en zijn troonopvolger. De hertog trok het initiatief van de steden naar zich toe door er een ordentelijke bijeenroeping van de landsheer van te maken.

Het karakter en de bevoegdheden van de Staten-Generaal hebben door de eeuwen heen sterk verschild en ook de naam is weleens gewijzigd. Met de Grondwet van 1814 kreeg de volksvertegenwoordiging de historische benaming Staten-Generaal terug. De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol heeft het boek voorzien van een 'ten geleide' waarin zij het boek kenmerkt als een vlot geschreven en toegankelijke bron om het verleden van ons staatsbestel en het heden van onze parlementaire democratie op waarde te kunnen schatten. Broekers-Knol: "Geschiedenis relativeert en vormt tegelijkertijd het fundament voor het heden. Door de historie te kennen, komen de waarde, het belang en het bestaansrecht van de Staten-Generaal aan het licht."


Deel dit item: