Verenigde Vergadering Staten-Generaal benoeming regent op 3 decemberDe Staten-Generaal behandelen op dinsdag 3 december 2013 in een Verenigde Vergadering om 17.00 uur in de Ridderzaal drie wetsvoorstellen over de benoeming van een regent en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning. De laatste keer dat de Staten-Generaal vergaderden over wetsvoorstellen tot het benoemen van een regent was op 9 juni 1981.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol, heeft op 21 oktober 2013 op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering een commissie ingesteld ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen. De commissie, die onder leiding staat van het Eerste Kamerlid Hans Engels (D66), heeft op 26 november eindverslagen uitgebracht. De voorzitter van de commissie zal in ieder geval het woord voeren tijdens de Verenigde Vergadering.

Het kabinet stelt voor Koningin Máxima tot regent van het Koninkrijk te benoemen als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en zij nog geen 18 jaar is. Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn in dat geval benoemd tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

De vergadering van 3 december 2013 kan rechtstreeks gevolgd worden via www.staten-generaal.nl, www.tweedekamer.nl en www.eerstekamer.nl.

De wetsvoorstellen zijn:

Zie ook:


Deel dit item: