Den Haag - 03-06-2013

PERSBERICHT

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer ontvangen op donderdag 6 juni aanstaande 35 mensen met een verstandelijke beperking voor een zogenoemde ‘prokkelstage’. Prokkel - het woord komt van 'prikkelende ontmoeting' - is een jaarlijkse actie van een week die zich richt op participatie en integratie van mensen met een verstandelijke handicap. Het is de zevende keer dat een dergelijke actie wordt gehouden. In 2012 hebben 700 stagiaires meegedaan bij zo'n 400 bedrijven en organisaties. De Tweede Kamer doet al voor de vierde keer mee, voor de Eerste Kamer is de deelname een primeur.

De deelnemers lopen stage bij een aantal Kamerleden, fractiemedewerkers en bij ondersteunende diensten van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De dag start met een ontvangst van de prokkelstagiaires in het Pleinrestaurant van de Tweede Kamer. Om 12.15 uur wordt de prokkelaars en hun begeleiders een lunch aangeboden in de Pleinrestaurant van de Tweede Kamer. Tijdens deze lunch is er voor de vertegenwoordigers van de media tot 13.00 uur gelegenheid opnamen te maken of interviews af te nemen. Andere mogelijkheden voor het volgen van stagiares kunnen in overleg worden besproken.

Op 28 juni a.s wordt de Gouden prokkel uitgereikt. In 2012 is deze toegekend aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over de nominaties 2013, zie www.prokkel.nl

Noot voor de redacties:

Contactpersoon voor nadere informatie over de Prokkelstages is Marian Geling.

Woordvoerder/Landelijk Projectleider Prokkel, 06-27057594

Inlichtingen over de prokkelstages in de Tweede Kamer bij:

Nancy Podt, Stafdienst Voorlichting, 070-3182170

Informatie over de prokkelstages in de Eerste Kamer bij:

Gert Riphagen, persvoorlichter, 06-20544625

Journalisten die aanwezig willen zijn bij de lunch in het Pleinrestaurant kunnen zich vooraf aanmelden via persvoorlichting@tweedekamer.nl


Deel dit item: