Toespraak Voorzitter van de Verenigde Vergadering: "In traditie ligt kracht "De Voorzitter van de Verenigde Vergadering, Fred de Graaf, heeft in zijn toespraak bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander het belang onderstreept van de verbondenheid van de volkeren van het Koninkrijk met het Huis van Oranje-Nassau en de traditie die daaraan verbonden is. De eed of belofte duidde De Graaf als een bevestiging van een wederkerige, constitutionele plicht van het staatshoofd enerzijds en de volksvertegenwoordiging anderzijds.

In zijn toespraak markeerde De Graaf de overgang naar een nieuwe generatie en een nieuw tijdperk. Hij roemde Koningin Beatrix  voor haar niet aflatende plichtsbesef, onuitputtelijke energie, grote kennis en warme betrokkenheid. De Graaf gaf aan dat er met vertrouwen wordt uitgezien naar de regeerperiode van Koning Willem-Alexander, die naar eigen inzicht een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol zal vervullen.


Deel dit item: