Staten-Generaal ontvangen Voorzitter Duitse BondsraadDe Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Fred de Graaf en de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet hebben vandaag de voorzitter van de Duitse Bondsraad, de heer Horst Lorenz Seehofer ontvangen in de Eerste Kamer. Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen, waren de crisis in de Eurozone, het Europees Stabiliteitsmechanisme en de rol van nationale parlementen in de begrotingscyclus. Voorts werd onder meer stil gestaan bij het energievraagstuk en de noodzaak van investeringen in energienetwerken. Na de gedachtewisseling in de Gravenkamer in aanwezigheid van de Griffiers van beide Kamers en de Ambassadeurs van Duitsland in Den Haag en van Nederland in Berlijn heeft de delegatie kort de Plenaire vergaderzaal bezocht. Het bezoek stond in het teken van de interparlementaire diplomatie en vindt jaarlijks plaats.


Deel dit item: