Secretaris-Generaal Jagland van de Raad van Europa ontvangen door Staten-GeneraalEen gemengde delegatie van Leden van de Eerste en Tweede Kamer sprak op 2 november met de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, Thorbjørn Jagland. Als hoogste vertegenwoordiger van de Raad van 47 landen voerde hij een gedachtewisseling met de Staten-Generaal over de Nederlandse inzet voor de Raad van Europa en de betrokkenheid van ons land bij activiteiten van deze intergouvernementele organisatie.

Jagland werd ontvangen door Eerste Kamervoorzitter De Graaf en Tweede Kamervoorzitter Verbeet. Aansluitend vond het gesprek plaats waar Leden van beide Kamer aan deelnamen, waaronder de afgevaardigden naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg.

Grotere versie foto

Secretaris-Generaal Jagland benadrukte in zijn inleiding de constructieve rol die de Nederlandse delegatie speelt in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Hij sprak zijn hoop uit dat Nederland ook in de toekomst een positieve bijdrage zal blijven leveren aan de organisatie. Tegelijk wees Jagland op de moeilijke periode waarin Europa en ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich bevinden. Hij zei het te betreuren dat met name in het "Oude Europa", dat al decennia in vrede leeft, soms wordt vergeten dat dit vooral vrede kent omdat het gebouwd is op de conventies van de Raad van Europa waarin de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie zijn gewaarborgd.

Toetreding Europese Unie tot EVRM

In de discussie die daarop volgde bespraken de Kamerleden diverse onderwerpen met de Secretaris-Generaal die in de Raad van Europa aan de orde zijn. Aan bod kwamen onder andere de precaire toestand van illegale immigranten in sommige lidstaten en de expertise die de Raad wil aanwenden in Noord-Afrika en andere Europese buurlanden ter bevordering van het respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat. Ook werd gesproken over de onderhandelingen met de EU om toe te treden tot het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens, inclusief de nog bestaande hindernissen.

De hoofddoelstelling van de Raad van Europa is het bevorderen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in de aangesloten landen. Thorbjørn Jagland vervult de functie van Secretaris-Generaal van de Raad van Europa sinds 2009. Tijdens zijn ambtsperiode (2009-2014) bezoekt hij alle 47 lidstaten van de Raad van Europa om per land kennis te nemen van de inzet van regering en parlement en met hen te spreken over de principes waar de Raad van Europa zich sterk voor maakt. Jagland is ook voorzitter van het Noorse Nobel Comité dat jaarlijks de Nobelprijs voor de Vrede toekent, en was van 1996 tot 1997 minister-president van Noorwegen en van 2005 tot 2009 Voorzitter van het Noorse parlement.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland op 2 en 3 november voerde Jagland ook gesprekken met minister-president Rutte, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Hans Kouwenhoven
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven