President Mozambique bezoekt Staten-Generaal op 28 februari 2008De Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet, ontvangen op donderdag 28 februari 2008 de president van Mozambique, de heer Guebuza.

Aansluitend aan de ontvangst door de beide Kamervoorzitters heeft een (besloten) ontmoeting plaats met leden van zowel de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer als de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer en de commissies voor Economische Zaken van beide Kamers.

Onderwerpen van gesprek tijdens deze bijeenkomst zijn de huidige situatie in Mozambique en de relatie tussen Mozambique en Nederland.Deel dit item: