Staten-Generaal stellen tijdelijke commissie subsidiariteitstoets inDe Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben op dinsdag 28 maart 2006 de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets ingesteld. Deze gezamenlijke commissie is ingesteld om enkele wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie te toetsen op het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel (alleen datgene op Europees niveau regelen als dat het meest efficiënt is). De commissie is ingesteld voor de duur van één jaar, waarna een evaluatie volgt.

De instelling van deze commissie vloeit voort uit het advies (EK 30.389, A)PDF-document van de gemengde commissie toepassing subsidiariteit, die door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn overgenomen. Deze commissie heeft procedurele voorstellen gedaan voor de parlementaire behandeling van Europese wetgevingsvoorstellen.

De commissie is op 28 maart 2006 voor het eerst in een constituerende vergadering bijeengekomen en heeft de heer Van Dijk (CDA, Tweede Kamer) tot voorzitter gekozen en de heer Eigeman (PvdA, Eerste Kamer) tot ondervoorzitter gekozen.

De commissie is samengesteld uit de volgende leden:

  • dr. J.J. van Dijk (CDA, Tweede Kamer)
    • B. 
      van der Ham (D66, Tweede Kamer)
  • drs. M.J.L.M. Hermans (LPF, Tweede Kamer)
  • P.L. Meijer (PvdA, Tweede Kamer)
  • mr. drs. A.H.J.W. van Schijndel (VVD, Tweede Kamer)
  • mr. C.G. van der Staaij (SGP, Tweede Kamer)

Griffiers van de commissie zijn mevrouw Van Dooren, plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer, en de heer Mittendorff, adjunct-griffier van de Tweede Kamer.


Deel dit item: