Dinsdag 30 mei 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

8.Rondvraag

9.Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

Bespreking


Korte aantekeningen