Dinsdag 4 april 2023, Huishoudelijke Commissie (HC)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststelling verslag HC-vergadering 21 maart 2023

3.Mededelingen en informatie

4.Structuurontwerp renovatie gebouw Eerste Kamer

5.Governance-structuur renovatie Binnenhof

6.Briefwisseling minister voor VRO inzake renovatie gebouw Eerste Kamer

7.Rondvraag