Dinsdag 28 maart 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

circa 1 minuut (aansluitend op de vergadering van J&V + BiZA/AZ)

2.Vaststellen agenda

5.E230004 en E230005

Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

Inbreng


8.Rondvraag

9.Openstaande correspondentie

ter informatie


Korte aantekeningen