Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

Jaarverslag 2022 Raad van State

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) stelt voor het jaarverslag 2022 van de Raad van StatePDF-document te betrekken bij een (kennismakings)gesprek na de Kamerwisseling.

Jaarverslagen van de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt op een nadere te bepalen datum met de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak de beide jaarverslagen.

BIPOM

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt de brief van van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V van 20 maart 2023 ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak (EK, M met bijlagen) op een nader te bepalen moment in afwachting van de behandeling door de Tweede Kamer.

Jaarplan de rechtspraak 2023

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft bij brief van 21 maart 2023 vragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de brief van de minister ter aanbieding van het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak (EK, L met bijlagen).

Buiten de rechter OM

De commissie voor J&V verzoekt de minister van J&V de jaarberichten van het OM over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport 'Buiten de rechter OM'PDF-document ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

Staatscommissie rechtsstaat

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) zijn op 27 september 2022 akkoord gegaan met de bijgestelde opdracht voor de staatscommissie rechtsstaat. Oud-leden van de verschillende staatsmachten zouden zitting moeten kunnen nemen in de staatscommissie. Voor betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de werkzaamheden wordt gedacht aan instelling van een klankbordgroep.

De commissie voor J&V kijkt in het kader van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

De commissies voor J&V en BiZa/AZ nodigen op een nader te bepalen datum de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat, de heer Kummeling, uit voor een gesprek. Hierbij wordt ook de instelling van de klankbordgroep besproken.

Gesprek met de Raad van State

De commissies voor J&V en BiZa/AZ laten het initiatief voor het organiseren van een gesprek met de Raad van State en het opstellen van het gesprek voor andere leden van de commissies, over aan het lid Veldhoen (GroenLinks).


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-842] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-842] documenten