Dinsdag 21 maart 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Vervolg dossier Omgevingswet

Bespreking

4.33118 / 34986, FF

Brief van de minister voor VRO met een reactie op het position paper van de Raad van State over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen