Dinsdag 7 maart 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering FIN-EZK/LNV

2.36200 / 36202, AV

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van btw op groente en fruit; Miljoenennota 2023


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

4.Mededelingen en informatie5.Rondvraag

6.Ter informatie: openstaande correspondentieKorte aantekeningen