Dinsdag 21 februari 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.Rondvraag


Korte aantekeningen