Dinsdag 7 februari 2023, Huishoudelijke Commissie (HC)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Vaststelling verslag HC-vergadering 17 januari 2023

3.Jaarverslag externe vertrouwenspersoon integriteit

4.Richtlijnen gebruik dienstauto

5.Mededelingen en informatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen