Dinsdag 7 februari 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Werkbezoek Brussel, 5-6 maart 2023

Bespreking

6.Werkprogramma 2024+ van de Europese Rekenkamer

Bespreking van de brief van de ERK d.d. 25 januari 2023 met betrekking tot de raadpleging van nationale parlementen voor het werkprogramma 2024+

7.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Inventarisatie

10.Rondvraag


Korte aantekeningen