Dinsdag 31 januari 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen