Dinsdag 24 januari 2023, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

Bespreking openstaande punten

3.Doorloop restant hoofdstukken VII t/m IX

Bespreking

4.Doorloop hoofdstukken X t/m XIV (nieuw)

Bespreking

5.Mededelingen en informatie


Korte aantekeningen