Korte aantekeningen vergadering Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) van 24 januari 2023
1. Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie)

De commissie stemt in met de geconsolideerde versie en de toelichting daarop. Wel verzoekt zij in de toelichting nader in te gaan op de hoofdelijke stemming als bedoeld in artikel 80, vierde lid, en artikel 83, vijfde lid.

2. Doorloop restant hoofdstukken VII t/m IX

De commissie bespreekt het restant van de concepthoofdstukken VII t/m IX en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

Artikel 88: ongewijzigd
Artikel 89: ongewijzigd
Artikel 90: ongewijzigd
Artikel 91: ongewijzigd
Artikel 92: ongewijzigd
Artikel 93: ongewijzigd, maar met het verzoek na te gaan waarom het woordelijk verslag niet tot de notulen wordt gerekend.
Artikel 94: ongewijzigd

De commissie stemt in met het schrappen van de artikelen 126 en 127 van het huidige Reglement van Orde. Vervolgens keurt zij goed:

Artikel 95: ongewijzigd
Artikel 96: ongewijzigd
Artikel 97: ongewijzigd
Artikel 98: ongewijzigd
Artikel 99: ongewijzigd

3. Doorloop hoofdstukken X t/m XIV (nieuw)

De commissie bespreekt de concepthoofdstukken X t/m XIV en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

Artikel 100: ongewijzigd
Artikel 101: ongewijzigd
Artikel 102: ongewijzigd, met het verzoek in de toelichting op de diverse artikelen in verdragen, protocollen en wetten in te gaan.
Artikel 103: ongewijzigd
Artikel 104: ongewijzigd
Artikel 105: ongewijzigd, met het verzoek in de toelichting nader in te gaan op de afstemming met de Tweede Kamer.
Artikel 106: ongewijzigd
Artikel 107: ongewijzigd
Artikel 108: ongewijzigd
Artikel 109: ongewijzigd
Artikel 110: ongewijzigd
Artikel 111: ongewijzigd
Artikel 112: met herformulering dat de Voorzitter de meest betrokken commissie(s) raadpleegt
Artikel 113: ongewijzigd
Artikel 114: ongewijzigd
Artikel 115: ongewijzigd
Artikel 116: ongewijzigd
Artikel 117: ongewijzigd
Artikel 118: ongewijzigd
Artikel 119: ongewijzigd
Artikel 120: ongewijzigd
Artikel 121: ongewijzigd
Artikel 122: ongewijzigd
Artikel 123: ongewijzigd
Artikel 124: met een kleine tekstuele wijziging
Artikel 125: met een kleine tekstuele wijziging


De griffier van de commissie,
Fred Bergman