Dinsdag 17 januari 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

3.33118 / 34986, ES

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van documenten betreffende conceptadvies AcICT; Omgevingsrecht

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen