Dinsdag 20 december 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het Indringend Ketentesten Fase 3 en ter aanbieding van het voortgangsoverzicht oktober 2022; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng nader schriftelijk overleg en bespreking planning verdere behandeling


3.Rondvraag


Korte aantekeningen