Dinsdag 6 december 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor VRO

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Bespreking en besluitvorming over status toezeggingen

4.Toezegging T03009

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

Inbreng nader schriftelijk overleg

6.Rondvraag


Korte aantekeningen